top of page

S.P.C. ELECTRIC CO.,LTD
TEL. 02-323-1344-46

34 YEARS

OF

S

P

C

ELECTRICAL SWITCHBOARD MANUFACTURER.

ABOUT

ABOUT

     ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 3 ทศวรรษ (30 ปี) ในการผลิตตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าทุกประเภท  วันนี้ บริษัท เอส.พี.ซี. อิเลคทริค จำกัด  จึงเกิดความภูมิใจที่ได้มีส่วนในการผลิต ให้บริการติดตั้งและ  ดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าในหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งภาครัฐ และ เอกชนรวมไปถึง ต่างชาติในภูมิภาคอาเซียน

     บริษัท เอส.พี.ซี. อิเลคทริค จำกัด จึงใคร่ขอถือโอกาสนี้กราบขอขอบพระคุณลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน  ที่ให้ความไว้วางใจจนเป็นแรงผลักดันให้บริษัทฯ เติบโตไปข้างหน้า  อย่างมั่นคงและไม่หยุดยั้ง  ทั้งนี้บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและคุณภาพของสินค้าควบคู่ไปกับการให้บริการและการเอาใจใส่ดูแลลูกค้าเพื่อมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางแห่งความสำเร็จในอนาคตร่วมกันของเรา

SERVICES

SERVICES

ELECTRICAL SYSTEM DESIGN

บริการออกแบบงานไฟฟ้าทั้งระบบ  ตั้งแต่หม้อแปลงจนไปถึงเครืื่องจักร  นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบระบบไฟฟ้าพลังงานทดแทนได้อีกด้วย

PREVENTION MAINTENCE AT SITE AND OUTSIDE SERVICE

บริการตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปีตามแบบฟอร์มการตรวจสอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ นอกจากนี้ยังจัดทำรายงานข้อเสนอแนะ การแก้ปัญหาต่างๆ ของระบบไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยของโรงงาน เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าระบบไฟฟ้าสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิตและกำไรโดยไม่มีปัญหาการขัดข้องของระบบไฟฟ้า หากตรวจพบปัญหาจะสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ลดการสูญเสียในภายหลัง และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ระบุว่าการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าต้องกระทำทุกปี เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

PRODUCT

Load Break Switch 0R Switch Disconnector

สวิตช์สําหรับตัดโหลด  คือ  สวิตช์ที่ปลดวงจรได้ขณะทีโหลด โดยที่ตัวสวิตซ์ไม่เสียหาย

CONTROL PANEL FOR OUTDOOR
STAINLESS
GRATE COVERED CABINET
MDB (Main Distribution Board)

ตู้สวิทช์บอร์ด เป็นตู้รับไฟฟ้าหลักจากหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันต่ำเข้ามาในระบบ

แล้วกระจายออกไปยังส่วนควบคุมไฟฟ้าย่อย  ส่วนต่างๆของโรงงาน

ตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้า คือกล่อง หรือตู้ที่เป็นจุดศูนย์รวม ของการควบคุม ของระบบไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัย โรงงาน หรือตัวอาคารสำนักงาน

CONTROL PANEL FOR INDOOR
PDC PANEL FOR UNDERGROUND PROJECT
REMOTE CONTROLLER

ตู้ที่ช่วยควบคุมในให้การติดต่อสื่อสารระหว่างภาครับและภาคส่งโดยปราศจากการใช้สายสัญญาณในการเชื่อมต่อการรับส่งข้อมูลระหว่างกันจะผ่านอากาศ โดยจะใช้คลื่นวิทยุเป็นช่องทางการสื่อสารแทน ทำให้ไม่ต้องเดินสายสัญญาณ และติดตั้งใช้งานได้สะดวกขึ้น

PRODUCT
REFERENCE

REFERENCE

CLIENTS

CLIENTS

CONTACT

CONTACT

เปิดทำการ ทุกวันจันทร์ - เสาร์ 08.30น.-17.30น.

HEAD OFFICE
AND
FACTORY

670 หมู่ 2 ถนน สุขุมวิท ตำบล บางปูใหม่

อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280

FOR MORE INFORMATION
bottom of page