30 YEARS

OF

S

P

C

ELECTRICAL SWITCHBOARD MANUFACTURER.

 

ABOUT

     ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 3 ทศวรรษ (30 ปี) ในการผลิตตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าทุกประเภท  วันนี้ บริษัท เอส.พี.ซี. อิเลคทริค จำกัด  จึงเกิดความภูมิใจที่ได้มีส่วนในการผลิต ให้บริการติดตั้งและ  ดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าในหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งภาครัฐ และ เอกชนรวมไปถึง ต่างชาติในภูมิภาคอาเซียน

     บริษัท เอส.พี.ซี. อิเลคทริค จำกัด จึงใคร่ขอถือโอกาสนี้กราบขอขอบพระคุณลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน  ที่ให้ความไว้วางใจจนเป็นแรงผลักดันให้บริษัทฯ เติบโตไปข้างหน้า  อย่างมั่นคงและไม่หยุดยั้ง  ทั้งนี้บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและคุณภาพของสินค้าควบคู่ไปกับการให้บริการและการเอาใจใส่ดูแลลูกค้าเพื่อมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางแห่งความสำเร็จในอนาคตร่วมกันของเรา

 

SERVICES

ELECTRICAL SYSTEM DESIGN

บริการออกแบบงานไฟฟ้าทั้งระบบ  ตั้งแต่หม้อแปลงจนไปถึงเครืื่องจักร  นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบระบบไฟฟ้าพลังงานทดแทนได้อีกด้วย

PREVENTION MAINTENCE AT SITE AND OUTSIDE SERVICE

บริการตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปีตามแบบฟอร์มการตรวจสอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ นอกจากนี้ยังจัดทำรายงานข้อเสนอแนะ การแก้ปัญหาต่างๆ ของระบบไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยของโรงงาน เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าระบบไฟฟ้าสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิตและกำไรโดยไม่มีปัญหาการขัดข้องของระบบไฟฟ้า หากตรวจพบปัญหาจะสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ลดการสูญเสียในภายหลัง และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ระบุว่าการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าต้องกระทำทุกปี เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

PRODUCT

Load Break Switch 0R Switch Disconnector

สวิตช์สําหรับตัดโหลด  คือ  สวิตช์ที่ปลดวงจรได้ขณะทีโหลด โดยที่ตัวสวิตซ์ไม่เสียหาย

CONTROL PANEL FOR OUTDOOR
STAINLESS
GRATE COVERED CABINET
MDB (Main Distribution Board)

ตู้สวิทช์บอร์ด เป็นตู้รับไฟฟ้าหลักจากหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันต่ำเข้ามาในระบบ

แล้วกระจายออกไปยังส่วนควบคุมไฟฟ้าย่อย  ส่วนต่างๆของโรงงาน

ตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้า คือกล่อง หรือตู้ที่เป็นจุดศูนย์รวม ของการควบคุม ของระบบไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัย โรงงาน หรือตัวอาคารสำนักงาน

CONTROL PANEL FOR INDOOR
PDC PANEL FOR UNDERGROUND PROJECT
REMOTE CONTROLLER

ตู้ที่ช่วยควบคุมในให้การติดต่อสื่อสารระหว่างภาครับและภาคส่งโดยปราศจากการใช้สายสัญญาณในการเชื่อมต่อการรับส่งข้อมูลระหว่างกันจะผ่านอากาศ โดยจะใช้คลื่นวิทยุเป็นช่องทางการสื่อสารแทน ทำให้ไม่ต้องเดินสายสัญญาณ และติดตั้งใช้งานได้สะดวกขึ้น

 
 

REFERENCE

MITSUBISHI ELECTRIC THAI AUTO-PARTS
MITSUBISHI ELECTRIC THAI AUTO-PARTS
press to zoom
TOKAI RIKA (TRT)
TOKAI RIKA (TRT)
press to zoom
MORI SEIKI
MORI SEIKI
press to zoom
DAIKIN
DAIKIN
press to zoom
TOYOTA BOSHOKU
TOYOTA BOSHOKU
press to zoom
BANGKOK KOMATSU
BANGKOK KOMATSU

BANAKOK KOMATSU (HEADQUATER) AT BANGNA 24KM.

press to zoom
CITY INN IN VIETIENE
CITY INN IN VIETIENE
press to zoom
ST BANK IN VIETIENE
ST BANK IN VIETIENE
press to zoom
BRUNEI EMBASSY IN LAOS
BRUNEI EMBASSY IN LAOS
press to zoom
โรงเบียร์พระราม 2
โรงเบียร์พระราม 2
press to zoom
IHL
IHL
press to zoom
HOME CRAFT IN THAILAND
HOME CRAFT IN THAILAND
press to zoom
 

CLIENTS

 

CONTACT

เปิดทำการ ทุกวันจันทร์ - เสาร์ 08.30น.-17.30น.

HEAD OFFICE
AND
FACTORY

670 หมู่ 2 ถนน สุขุมวิท ตำบล บางปูใหม่

อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280

FOR MORE INFORMATION